Zapytaj o ofertę internetową
Internet światłowodowy
Internet światłowodowy
Zapytaj o ofertę internetową

fundusze unijne 2

HARDSOFT Szechiński Krzysztof Szałanda Adam realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Minimalizacja skutków pandemii COVID-19 w firmie Hardsoft”.

 

Celem projektu jest rozbudowa zaplecza, która umożliwi dostosowanie organizacji pracy w warunkach epidemii, zapewnienie ciągłości pracy i działalności, zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom jak i klientom firmy.

Koszt kwalifikowalny: 497 000,00 PLN

Dofinansowanie: 422 450,00 PLN 

innowacyjna gospodarka