Zapytaj o ofertę internetową
Internet światłowodowy
Zapytaj o ofertę internetową
Internet światłowodowy

Innowacyjna gospodarka

 

innowacyjna gospodarka   ueefrr l kolor prawa strona

Projekt współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego   w ramach

Programu  Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013  

„ Dotacje na Innowacje”     

 „ Inwestujemy w Waszą przyszłość „ 

W dniu 10.05.2013 r. firma  HARDSOFT  s.c. Krzysztof Szechiński Adam Szałanda  13-100 Nidzica ul. Traugutta 6 podpisała  z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie  z siedzibą  w  Warszawie umowę  Nr POIG.08.04.00-28-355/12-00 o dofinansowaniu z Unii Europejskiej   projektu pod nazwą :

 HARDSOFT  - Internet szerokopasmowy o numerze POIG.08.04.00-28-355/12 w ramach działania 8.4. „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”  oś priorytetowa 8.  „ Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki „ Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.


Zapytanie o cenę - abonenckie urządzenia radiowe:

- zapytanie ofertowe - zakup abonenckich urządzeń radiowych
- zał. nr 1 - wzór oferty
- zał. nr 2 - projekt umowy
- zał. nr 3 - specyfikacja techniczna 
- zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty

Zapytanie o cenę - radiolinie dosyłowe:


- zapytanie ofertowe - zakup radiolinii dosyłowych
- zał. nr 1 - wzór oferty
- zał. nr 2 - projekt umowy
- zał. nr 3 - specyfikacja techniczna 
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie o cenę - radiolinia centralna:

- zapytanie ofertowe - zakup radiolinii centralnej
- zał. nr 1 - wzór oferty
- zał. nr 2 - projekt umowy
- zał. nr 3 - specyfikacja techniczna 
- zawiadomienie o wyborze najlepszej oferty 

Zapytanie o cenę - nadajniki lokalne:

- zapytanie ofertowe - zakup nadajników lokalnych
- zał. nr 1 - wzór oferty
- zał. nr 2 - projekt umowy
- zał. nr 3 - specyfikacja techniczna
- zawiadomienie o wyborze najlepszej oferty 

Zapytanie o cenę - okablowanie budynków:

- zapytanie ofertowe - okablowanie budynków
- zał. nr 1 - wzór oferty
- zał. nr 2 - projekt umowy
-zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty

Zapytanie o cenę - wieża telekomunikacyjna:

- zapytanie ofertowe - zakup i montaż wieży 
- zał. nr 1 - wzór oferty
- zał. nr 2 - specyfikacja techniczna
- zał. nr 3 - projekt umowy
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie o cenę - dzierżawa powierzchni w miejscowości Tatary
- zapytanie ofertowe - dzierżawa powierzchni
- zał nr 1 - wzór oferty

Zapytanie o cenę - wykonanie przyłącza:

- zapytanie ofertowe - wykonanie przyłącza
- zał. nr 1 - wzór oferty
- zał. nr 2 - specyfikacja techniczna
- zał. nr 3 - projekt umowy
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie o cenę - zakup i umieszczenie światłowodu w kanalizacji :

- zapytanie ofertowe - zakup i umieszczenie światłowodu w kanalizacji TPSA 
- zał. nr 1 - wzór oferty
- zał. nr 2 - specyfikacja techniczna
- zał. nr 3 - projekt umowy
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie o cenę - zakup abonenckich urządzeń kablowych :

- zapytanie ofertowe - zakup abonenckich urządzeń kablowych
- zał. nr 1 - wzór oferty
- zał. nr 2 - projekt umowy
- zał. nr 3 - specyfikacja techniczna

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zapytanie o cenę - zakup abonenckich urzadzeń kablowych
- zapytanie ofertowe - zakup abonenckich urządzeń kablowych
- zał. nr 1 - wzór oferty zadanie 1
- zał. nr 1 - wzór oferty zadanie nr 2
- zał. nr 2 - projekt umowy
- zał. nr 3 - specyfikacja techniczna
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie o cenę - szafy rozdzielcze :

- zapytanie ofertowe - szafy rozdzielcze
- zał. nr 1 - wzór oferty
- zał. nr 2 - wzór umowy
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie o cenę - zakup serwera :

- zapytanie ofertowe - zakup serwera
- zał. nr 1 - wzór oferty
- zał. nr 2 - specyfikacja techniczna
- zał. nr 3 - projekt umowy
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

innowacyjna gospodarka